نوبت سلفی چیست و نحوه ثبت کردن آن

نوبت سلفی برای آریشگران
نوبت سلفی چیست و نحوه ثبت کردن آن

نوبت سلفی چیست؟ معمولا آریشگران برای یادداشت کردن نوبت های مشتریان خود از دفترچه یادداشت یا آیینه آرایشگاه خود استفاده میکنند.

زمانی که مشتری به آرایشگاه مراجعه میکند و یا از طریق تماس تلفنی یا روش های دیگر برای گرفتن نوبت اقدام میکند، آرایشگر میتواند از نوبت سلفی استفاده کند.

با ثبت نوبت سلفی نوبت شما در بخش برنامه نوبت ها (صفحه اول برنامه موفرفری آریشگر) ثبت میگردد.

بخش برنامه نوبت ها همانند دفترچه یادداشت شما میباشد.

نحوه ثبت کردن نوبت سلفی در صفحه اول موفرفری ثبت نوبت سلفی میتوانید نوبت سلفی را ثبت کنید.

ابتدا تاریخ و ساعت مورد نظر را انتخاب کنید.

در پایین صفحه نوبت های دیگری که در آن تاریخ ثبت شده اند را میتوانید مشاهده کنید.

با زدن کلید تیک سبز بالا سمت چپ به مرحله بعدی میروید.

در این مرحله نام مشتری اجباری می باشد.

میتوانید درخواست مشتری و شماره تماس با او را جهت یاد آوری بنویسید.

قسمت پایین تیک رفتن به محل مشتری میباشد برای مشتریانی که درخواست دارند شما به محل مورد نظر آنها برای درخواستشان بروید.

رفتن به محل مشتری در برنامه موفرفری به نام نوبت سیار شناخته میشود که در آموزش های بعدی به آن نیز میپزدازیم.

بدین ترتیب میتوانید به راحتی نوبت های مشتریان را در برنامه کاریتان ثبت کنید و همچنین میتوانید برای نوبت های مهم نیز زنگ هشدار تنظیم کنید.

.

به اشتراک بگذارید